Hogeschool Zuyd: Succesvol Studeren

Hogeschoolzuyd
Hogeschoolzuyd

06 februari 2019

Hogeschool Zuyd heeft in het studiejaar 2016-2017 het programmaplan Succesvol Studeren vastgesteld. Een programma dat zich inzet voor het versterken van de studeerbaarheid van de opleidingen, met als doel de vermijdbare uitval en vertraging van studenten tot een minimum te beperken. Een uitdaging die bij vele hogescholen speelt, zo ook bij Zuyd. CINOP ondersteunt hen bij het thema Studiesucces.

Aanpak

Voor dit thema heeft de hogeschool een programmateam samengesteld. Ook zijn de vijf sleutels van studiesucces (programmering, toetsing, actief leren, onderwijsklimaat en teamwork), door Lector Marcel van der Klink onderzocht en gepubliceerd. Het team begeleidt opleidingen bij het verhogen van het studiesucces. Wouter Jacobs en Michael Bots van CINOP ondersteunen het programmateam en zorgen voor een extra impuls op de samenwerking met de verschillende scholen.

Behalve dat het thema Studiesucces een relevant thema is, kent het ook veel raakvlakken met andere integrale onderwijsvraagstukken zoals bijvoorbeeld Flexibilisering en Aansluiting. De benadering binnen hogeschool Zuyd is voornamelijk gericht op het verbeteren van de studeerbaarheid van het curriculum.

Wilt u ook met uw onderwijsinstelling ook aan de slag met succesvol leren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Gerelateerde items

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Dr. Patricia Brouwer (ecbo) in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) partner in drie nieuwe langlopende onderzoeken