Krachtig schoolexamenbeleid voor vmbo Kei College

Examen-CINOP

14 mei 2019

Hoe kunnen we de kwaliteit van het schoolexamen en onze examenprocessen verbeteren? Met deze vraag klopte het Kei College, vmbo-school uit Heerenveen, begin 2019 aan bij CINOP. Afgelopen jaar heeft CINOP deze vmbo-school geadviseerd en concreet geholpen met het verbeteren van de inhoud van het examenbeleidsplan. Resultaat: een heldere schoolexamenvisie, scherpe kwaliteitseisen voor de exameninstrumenten en -processen en duidelijke processtappen waarmee het schoolexamenbeleid wordt uitgevoerd.

Aanleiding

Uit een workshop kwam naar voren dat het Kei College met een duidelijker examenbeleid veel beter grip zou hebben op de kwaliteit van de uitvoering van de schoolexamens, op basis van een helder PTA.

Wij zijn, als managementteam en beoogd examencommissie, vakkundig begeleid door CINOP. CINOP heeft ons inhoudelijk en procesmatig deskundig geholpen met als resultaat een krachtig examenbeleidsplan.

Peter van Tuinen, directeur Kei College

Aanpak van CINOP en resultaat

In twee werksessies met het management, de examensecretarissen en docenten zijn de examenvisie en het examenbeleid uitgewerkt, evenals de kwaliteitseisen bij de examenprocessen en de opzet van de examenorganisatie-structuur van de school. Met de input uit die sessies heeft CINOP vervolgens ook het handboek examineren opgesteld. Tot slot heeft CINOP een implementatieplan opgesteld, als leidraad om alle docenten mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling. Na de zomer van 2019 ondersteunt CINOP bij het implementatietraject en wordt gestart met trainingen.

Met een degelijke schoolexamenvisie, een helder schoolexamenbeleid en concrete kaders voor schoolexamineren, kan het management de kwaliteit van schoolexamineren nu zeker borgen.

Kei

Ten aanzien van de uitvoering van de plannen maken we graag gebruik van de adviezen van José Dams, die ze op basis van een heldere analyse weet uit te dragen.

Peter van Tuinen, directeur Kei College

Meer weten?

CINOP heeft brede expertise op het brede gebied van schoolexamineren in het voortgezet onderwijs:

  • begeleiden van vo-scholen om hun examenvisie te verhelderen en deze af te stemmen op de brede onderwijsvisie;
  • vo-scholen adviseren en begeleiden bij het verbeteren van het examenbeleid en het examenproces.

Meer weten over vorm geven van schoolexamenbeleid en implementeren van een examenorganisatie?

Neem gerust contact op en ontdek de mogelijkheden.