ECIO begeleidde Zuyd Hogeschool

Zuyd CINOP

17 mei 2019

ECIO onderdeel van CINOP, heeft bij Zuyd Hogeschool de projectleiding rond de implementatie van het beleid studeren met een functiebeperking verzorgd. Mare de Groot – hoofd Dienst Studentzaken – is positief over ECIO als partij met verstand van zaken en een goed netwerk!

Aanleiding

Mede door de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) stond beleid studeren met een beperking hoog op de agenda bij Zuyd. Er was het besef dat er te weinig expertise in huis was. Een extern projectleider kon zorgen voor versnelling en de benodigde deskundigheid. ECIO kon dat  bieden als professionele partij met expertise op het onderwerp: Studeren met een beperking.

Resultaat

Er was een goede verbinding tussen de expertise die ECIO inbracht en de kennis over de organisatie, die de beleidsmedewerker van de Dienst Studentzaken inbracht als projectsecretaris. Dat heeft goed gewerkt. Door het project is het bewustzijn versterkt in de opleidingen en is de organisatie breed doordrongen van het belang van het onderwerp. Veel medewerkers hebben nu meer kennis door de deskundigheidsbevordering die georganiseerd is. En er is meer zicht gekomen op de kennis en ervaring die Zuyd in huis heeft binnen de verschillende geledingen. Dit alles leidt tot betere begeleiding van studenten met een beperking. Het bewustzijn is op alle niveaus gegroeid: van CvB tot docent en binnen alle locaties, faculteiten en opleidingen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Een aandachtspunt voor het vervolgproject van  ECIO is rekening houden met het uiteenlopende niveau van de medewerkers bij trainingen.

Als je het intern niet kunt organiseren is een externe partij een goede oplossing. Dat helpt bij het versnellen van het proces. Met ECIO zit er een partij aan tafel met goede kennis van zaken, een goed netwerk. Daarmee kom je verder als onderwijsorganisatie!

Mare de Groot, hoofd Dienst Studentzaken

Succesfactoren:

  • De combinatie van een externe projectleider en interne projectsecretaris.
  • Een serieus project met budget en uren.
  • Een goed projectplan en een goede projectleider.
  • Tussentijds goede terugkoppeling over voortgang en resultaten.
  • Een externe projectleider wordt niet afgeleid of ondergesneeuwd door de dagelijkse hectiek van de onderwijsinstelling.
  • ECIO had de benodigde focus en toegewijde aandacht.
  • ECIO heeft kennis van zaken en weet wat er landelijk (op andere hoger onderwijsinstellingen) en bij het ministerie speelt. Je hoeft zelf niet op zoek naar de kennis; die vlieg je heel gericht in.

De up-to-date kennis over het onderwerp, over wet- en regelgeving en inzicht en overzicht m.b.t. landelijke ontwikkelingen vormen een toevoegde waarde. Ook het projectleiderschap liep goed.

Meer informatie? Neem contact met ons op.