CINOP draagt bij aan nieuw UNESCO-UNEVOC BILT-project

Het FlexLab: wegens succes verlengd

Met KOMPAS21 zicht op je talent

Vakwedstrijden krachtig instrument voor professionele ontwikkeling

Eerste Train-de-Trainer KOMPAS21 groot succes

Nederland nummer 1 in inburgering

Praktijkcolleges voor werkplekleren: dat werkt

KOMPAS21: reflectie-instrument voor 21e -eeuwse vaardigheden

Dr. Patricia Brouwer (ecbo) in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Erasmus+ bereikt mijlpaal van 10 miljoen deelnemers

Tweede Kamer neemt maatregelen: maak studeren met een functiebeperking toegankelijker

Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) partner in drie nieuwe langlopende onderzoeken

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Download de instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams!

Ambachtsacademie verruimt leeftijd om ambacht te leren

Persoonlijk ontwikkelingsbudget voor iedereen

Online cursus kritisch denken

Herziening Europass voor betere toegankelijkheid en meer inclusie

Nieuw beroepscompetentieprofiel apothekersassistent 2019 ontwikkeld

Project Campus Mali in beeld

CINOP en DUO betrokken bij nieuwe koers Europass

BurgerschapLabs: de winnaars zijn bekend!

Flexibel onderwijs: herkenbare uitdagingen bij Nederlandse onderwijsinstellingen

Flexibilisering Noorderpoort – Inspiratiesessie

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Terugblik CINOP Lentesessie 11 april 2019

Werkbezoek Omix Young Professionals

Beter burgerschap met de BurgerschapLabs

Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Samenwerking CINOP en Marian Janssen bij werving Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers)

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

CINOP in beeld | BurgerschapLabs

Terugblik netwerkbijeenkomst: Wat is een hybride leeromgeving voor jou?

CINOP Lentesessie 2019 | Global trends & local impact

CINOP ontwikkelt programma maatschappelijke diensttijd IMC Weekendschool

Resultaten nationale peiling flexibel onderwijs

World Economic Forum Globalization 4.0

FlexLab | laboratorium van flexibel onderwijs

Eerste Landelijke Benchmark FlexScan

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen Ecbo en practoraten