Beter burgerschap met de BurgerschapLabs

Lees meer over de Burgerschaplabs die CINOP organiseert

29 maart 2019

In Nederland is in 2006 de wet op burgerschapsonderwijs ingevoerd voor primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs. Toch worstelen scholen nog steeds met de inhoud en vorm van burgerschapsonderwijs in hun curricula. Vaak ontbreekt een goed uitgewerkte visie op burgerschapsonderwijs en dat betekent dat docenten daarom zelf een eigen invulling geven aan het vak. Onderzoek toont aan dat we internationaal gezien tot de middenmoot behoren wat betreft democratisch bewustzijn en in vergelijking met omliggende landen liggen we zelfs achter.

Het burgerschapsonderwijs in Nederland vraagt dan ook om verbetering. Dit wordt ook gezien door de Nederlandse politiek en het huidige kabinet roept zelfs op tot een “verdere versteviging” van het burgerschapsonderwijs.

BurgerschapLabs

In het licht van deze ontwikkelingen heeft ecbo, samen met Kennisland, in opdracht van het ministerie van OCW een project ontwikkeld en uitgevoerd om tot beter burgerschapsonderwijs voor studenten van het mbo te komen: het mbo BurgerschapLab. Om studenten en docenten te helpen burgerschap uit te dragen en verder te ontwikkelen, hebben studenten en docenten daar met elkaar, als gelijkwaardige deelnemers, gewerkt aan concrete voorstellen om het burgerschapsonderwijs te verbeteren.

Tijdens de Labs gaven studenten en docenten heel concreet aan welke elementen van het vak burgerschap goed werken en welke niet. Studenten voelen zich vaak niet betrokken bij de burgerschapslessen. Het komt regelmatig voor dat ze de lessen enkel uitzitten. Ook heerst het gevoel dat studenten niet serieus genomen worden. Docenten hebben vooral praktische bezwaren ten opzichte van burgerschapsonderwijs, zoals het rooster en de beschikbare tijd. Ook ervaren docenten gebrek aan waardering voor het vak burgerschap vanuit de school.

Er worden gelukkig ook positieve zaken benoemd. Vooral wanneer studenten en docenten buiten de kaders werkten, of wanneer er discussies in de klas ontstaan of uitstapjes worden gemaakt, komt het vak tot leven. Verbinding, empathie en het respecteren van anderen worden door de deelnemers als de belangrijkste pijlers van burgerschapslessen gezien.

Uitkomsten en kansen

We zijn erg enthousiast over de veelbelovende voorstellen die zijn geformuleerd tijdens de Labs. Klik hier voor de eindrapportage met daarin alle voorstellen en uitgebreide analyse op de labs en uitkomsten hiervan. Het is nu vooral aan de scholen zelf om aan de slag te gaan om burgerschapsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Dit vraagt om betrokkenheid van alle betrokken partijen; naast docenten en studenten moeten ook managers, bestuurders en externe partijen betrokkenheid tonen en hun rol pakken in de (door)ontwikkeling van burgerschapsonderwijs en de ontwikkeling en uitvoering van de voorstellen. Drie voorstellen worden met behulp van een subsidie en begeleiding vanuit OCW de komende maanden verder ontwikkeld en uitgevoerd. Eén winnaar is al bekend, op twee voorstellen kan de hele maand april gestemd worden! Stem hier op jouw voorkeur.

Samen aan de slag

We zijn erg tevreden met de uitkomsten en inzichten die de BurgerschapLabs hebben opgeleverd. Ze passen bij wat we zelf ervaren bij de verschillende projecten die we op dit gebied hebben uitgevoerd. Ze onderstrepen het belang van een brede aanpak waarbij we samen met alle stakeholders bouwen aan burgerschapsonderwijs van hoge kwaliteit. We zouden daarom graag in gesprek gaan met scholen en andere partijen die deze ambitie delen. We delen graag onze kennis en expertise om de impact op burgerschapsonderwijs te vergroten.

Heb je vragen of ideeën rondom vernieuwend burgerschapsonderwijs en wil je hierover met ons in gesprek?

Neem contact op!