CINOP gaat Politieacademie bijstaan bij het verder ontwikkelen van beroepsprofielen

15 oktober 2019

CINOP gaat bij de Politieacademie kwalificaties en kwalificatiedossiers ontwikkelen op basis van de nieuwe beroepsprofielen van de politie.

De Kwalificatiestructuur Politieonderwijs (KSP) is in 2017 en 2018 door de Politieonderwijsraad geëvalueerd. De conclusie was dat de KSP op hoofdlijnen voldoet als verbindende schakel tussen het politieonderwijs, de politiepraktijk en het regulier onderwijs. Op enkele aspecten vraagt de KSP om bijstelling, om te voldoen aan de eisen van deze tijd en van de toekomst: het moet eenvoudiger en noodzakelijke herijkingen dienen sneller te kunnen worden doorgevoerd.  In het verlengde van deze evaluatie zijn op 14 mei 2019 zes beroepsprofielen politie 2020-2030 vastgesteld: Politieondersteuner, agent, wijkagent, rechercheur, politieleider en politiespecialist.

De opdracht

CINOP is door de Politieacademie gevraagd om deze beroepsprofielen verder uit te werken in kwalificaties  die uiteindelijk door de Minister van Justitie en Veiligheid worden vastgesteld. Het traject van de zes beroepsprofielen naar herzien politieonderwijs kent twee fasen. Cinop is betrokken bij de eerste fase.

  • In de eerste fase worden de beroepsprofielen vertaald naar kwalificaties en uitgewerkt in kwalificatiedossiers.
  • In de tweede fase wordt op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers de politieopleidingen herijkt of opnieuw ontworpen.

Neem voor meer informatie contact op

Gerelateerde artikelen

Grootste zorgen beroepsonderwijs over stage-/bpv-plekken

Naar een duurzame economie; hoe we lerend uit de corona-crisis kunnen komen

De 5 grootste zorgen van het beroepsonderwijs na corona