CINOP Lentesessie 2019 | Global trends & local impact

Lees meer over de CINOP Lentesessie 2019
Global Trends & Local Impact

19 februari 2019

Wil je op de hoogte zijn van alle global trends met impact op het onderwijs en de arbeidsmarkt? Wil jij leren van praktijkcases waarin regionaal wordt samengewerkt door overheid, bedrijfsleven en onderwijs? Wil jij ervaren hoe eigentijds onderwijs kan werken?

Op 11 april a.s. is de jaarlijkse CINOP Lentesessie met dit keer als thema: ‘Global Trends & local impact’. Hoe benutten we de kracht van de regio ook internationaal? Hoe koppelen we mondiale trends in het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt aan de regionale innovatieagenda? Actuele vraagstukken, waarop al van alles gebeurt! Dit delen we graag.

Voor wie?

Bestuurders, directieleden en beleidsmakers die betrokken zijn bij deze vraagstukken. En voor iedereen die werkzaam is bij een bedrijf, gemeente, onderwijsinstelling, loopbaanbegeleidingsdienst of brancheorganisatie die betrokken is bij vraagstukken rondom internationalisering, regionale samenwerking, LOB, onderzoek en/of inclusief onderwijs.

Kom ook en ontdek nieuwe ontwikkelingen, spijker je kennis bij, ontmoet voorlopers en doe inspiratie op. Meld je snel aan; we weten uit ervaring dat de lentesessie snel volgeboekt is.