Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) partner in drie nieuwe langlopende onderzoeken

Ecbo partner drie nieuwe onderzoeken CINOP

14 juni 2019

De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft drie langlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten geselecteerd waarin ecbo – onderdeel van CINOP – participeert. Onderstaande onderzoeksprojecten gaat ecbo (mede) uitvoeren:

  • Versterking van het bestuurlijk vermogen van mbo-instellingen voor professionalisering van onderwijsteams;
  • Zorg voor de Toekomst: versterking van leerpraktijken in de zorg;
  • Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie.

 

Gerelateerde artikelen

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Dr. Patricia Brouwer (ecbo) in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Download de instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams!