Ruimere koers Europass voor leven lang ontwikkelen

CINOP europass

20 mei 2019

Europese mobiliteit en arbeidsmarkt toegankelijk voor iedereen

De Nederlandse overheid wil een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen van werkenden en werkzoekenden en samen met betrokken partijen een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Coördinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP) zijn van mening dat het nieuwe Europassbesluit en de digitale middelen die hiervoor vanuit Brussel worden aangereikt aansluiten bij de doelstellingen en ambitie van het Leven Lang Ontwikkelen in Nederland en hieraan een boost kunnen geven.

Veldraadpleging 22 mei 2019

Europass gaat een veel ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitale omgeving voor het ondersteunen van ‘leven lang ontwikkelen’ voor iedere lerende of werkende. Met vertegenwoordigers van de betrokkenen ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties worden op 22 mei a.s. de hoofdlijnen van het nieuwe beleid rondom de nieuwe Europass Decision uitgezet.

Nationaal niveau

Zo komt er een individuele leerrekening en onderzoekt men de mogelijkheden voor en behoeften rondom een toegankelijk, overzichtelijk en betrouwbaar digitaal overzicht van individuele scholingsmogelijkheden (publiek en privaat). Mogelijk worden ook mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding in dit overzicht opgenomen.

Europees niveau

Tegelijkertijd vinden er ook op Europees niveau ontwikkelingen plaats. Door het nieuwe Europassbesluit, betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties, gaat Europass  een veel ruimere koers varen. Van een set van vijf documenten om vaardigheden en kwalificaties duidelijk en makkelijk in Europa uit te kunnen leggen,  ontwikkelt het zich tot een moderne digitale omgeving ter ondersteuning van iedereen die zich verder wil ontwikkelen.

Het nieuwe Europass platform zal bestaan uit drie pijlers:

  • een ePortfolio voor het opslaan en uitwisselen van informatie;
  • instrumenten waarmee men zelf vaardigheden kan beoordelen;
  • informatie ter ondersteuning van loopbaanbeheer, waaronder informatie over levenslange begeleiding, leermogelijkheden in Europa en trends en behoeften op de arbeidsmarkt.