Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

CINOP campagne toetsen

21 maart 2019

CINOP en haar Expertisecentrum inclusief onderwijs ontvangen regelmatig vragen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs rondom toegankelijk toetsen en examineren. Gezien de snel veranderende behoeften en vragen van de samenleving, onderwijsinstelling en student is het belangrijk om als professional vaardigheden en competenties op dit thema blijvend te kunnen ontwikkelen met het oog op duurzame inzetbaarheid. We weten ook dat veel studenten met een functiebeperking onnodige belemmeringen ervaren bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm of de omstandigheden waaronder wordt getoetst.

Bij het aanbieden en afnemen van toetsen is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. Ben je betrokken bij het toetsbeleid, de examinering en de uitvoering daarvan? Of specifiek op het toegankelijker maken ervan? Neem dan deel aan het netwerk!

Wat

Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom flexibel en toegankelijk toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Tijdens de netwerkbijeenkomsten (begeleid door adviseurs van CINOP / ECIO) zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen. Er worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt wat met de netwerkleden wordt gedeeld.

Voor wie

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing. Professionals van mbo, hbo en universitaire instellingen zijn van harte welkom.

Wanneer

De bijeenkomsten vinden plaats van 9.30 tot 16.30 uur op:

  • 14 maart 2019 (Utrecht)
  • 16 mei 2019 (HAN)
  • 31 oktober 2019 (Universiteit Utrecht)

Bijdrage

Voor dit netwerk vragen we voor het kalenderjaar 2019 een kostendekkende vergoeding van € 250,- per deelnemer. Dit bedrag kan door uw instelling worden vergoed vanuit het professionaliseringsbudget. Indien u besluit lid te worden en vanaf mei mee te doen bedragen de kosten € 160,- per deelnemer. Indien u alleen nog op 31 oktober wilt deelnemen wordt de prijs navenant.

Neem voor meer informatie contact op

CINOP | Marjolein Büscher-Touwen

Marjolein Büscher-Touwen