Flexibilisering Noorderpoort – Inspiratiesessie

Omix cinop

30 april 2019

Noorderpoort heeft flexibilisering hoog op de agenda staan en organiseert inspiratiesessies om zo al haar medewerkers mee te nemen in dit proces. Dit was de vierde sessie, met als thema “Wat betekent flexibilisering voor medewerkers van een (docenten-)team?”.

Vier verschillende sprekers deelden hun ervaringen over de invloed van flexibilisering van het onderwijs op het functioneren van docententeams en de aanpassingen die van docenten verwacht worden.

Arnold van Calker, teammanager NoorderSport, legde uit hoe ze gebruik maken van dagploegen in plaats van docentenroosters. Docenten worden niet vast ingezet worden op specifieke vakken maar op vakken waarin ze geïnteresseerd zijn en verder in willen leren. Dit heeft als gevolg dat docenten met veel plezier naar school komen en de mogelijkheid krijgen om een persoonlijke groei door te maken. Daarnaast moet een docent steeds vaker een coachende rol aannemen. Ze worden meer betrokken bij de activiteiten van de studenten, omdat door flexibilisering de zichtbaarheid van de studenten vanuit de onderwijsinstelling steeds minder wordt. Arnold gaf aan dat een coachende rol niet altijd even goed past bij elke docent, een van de vraagstukken waar flexibel onderwijs tegenaan loopt.

Vervolgens vertelde Bernadette Laudy, onderwijsconsultant NHL Stenden, over de uitdagingen die zij tegenkwamen bij de overgang naar flexibel onderwijs. Het vereist een nieuwe houding van studenten, organisatie en docenten. Studenten moeten minder toets- en diplomagericht worden en meer gaan kijken naar hoe ze zichzelf kunnen en willen ontwikkelen. Dit vraagt een meer actieve inzet van de student waarvoor de juiste begeleiding nodig is. Docenten functioneren daardoor niet langer alleen als informatiebronnen die hun kennis overbrengen naar studenten, maar worden ook meer een coach die de student helpt bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bernadette gaf aan dat het proces van flexibilisering niet zonder slag of stoot gaat, maar het is wel een interessant proces in ontwikkeling. Ze sloot haar presentatie af met: “Er is geen pad. Een pad ontstaat gaandeweg”.

De inspiratiesessie werd afgesloten door Eva Hoitzing en Anja Mennenga die onderzoek hebben gedaan naar flexibilisering bij vijf docententeams van Noorderpoort. Hieruit kwam naar voren dat er eigenlijk al erg veel wordt gedaan aan flexibilisering binnen de teams. De FlexScan en de bijbehorende vier scenario’s van CINOP zijn als leidraad gebruikt. De teams gaven aan dat niet een specifiek scenario hun ideale uitkomst is, maar een taartpunt van elk. De inventarisatie bij deze teams is een nulmeting en wordt als inspiratie gebruikt om de flexibilisering van de Noorderpoort verder te ontwikkelen. De uitdagingen van flexibilisering die uit het onderzoek naar voren kwamen hadden betrekking op onderwijslogistiek, ondersteuning en de teams. Een andere uitkomst van het onderzoek was dat de rol van de docent verandert. Aan het einde van deze presentatie werd een nieuw beroepsbeeld van de MBO-docent gepresenteerd.

Ter afsluiting van de inspiratiesessie werd naar de aanvulling vanuit CINOP en de Omix Young Professionals (op werkbezoek bij CINOP) gevraagd. Sandra Beugel (CINOP) gaf als tip om de positieve energie omtrent flexibilisering vast te houden. Dit om ervoor te waken dat er niet twee jaar aan een project wordt gewerkt en het vervolgens aan de wilgen wordt hangen. Vanuit hun onderwijs logistieke achtergrond hebben de Omix Young Professionals Noorderpoort aangeraden om de logistieke kant, zoals roostering en studentvolgsystemen, te blijven betrekken in het proces van flexibilisering. Uit het voorbeeld van Noordersport bleek dit een hele uitdaging, maar juist door goede communicatie is het een succesvol voorbeeld.

Bron: Terugkoppeling werkbezoek CINOP Omix Young Professionals

Neem voor meer informatie contact op