‘Pak je ruimte’ in het mbo – van gepersonaliseerd leren tot examinering

'Pak je ruimte!' conferentie
'Pak je ruimte!' conferentie

16 oktober 2019

Op 11 oktober was de landelijke conferentie ‘Pak je ruimte!’ van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering. CINOP, ECIO en ECBO (de expertisecentra van CINOP) verzorgden daar diverse drukbezochte workshops, o.a. over flexibilisering en gepersonaliseerd leren en over passend en toegankelijk examineren. Hieronder een korte terugblik op de workshops. Kon je er niet bij zijn en wil je meer weten over een van de workshops? Stuur een berichtje naar de workshopleiders en je ontvangt direct de informatie.

Meer flexibiliteit met de CIMO-aanpak

Flexibilisering van het onderwijs staat hoog op verschillende agenda’s. Maar wat zijn nu eigenlijk de praktijkvraagstukken waar flexibel onderwijs een antwoord op kan zijn? Wat moet dat opleveren, voor studenten, voor onderwijsteams, voor de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we dat vervolgens realiseren, wat zijn zinvolle aanpakken? En wat maakt dat die aanpakken daadwerkelijk bijdragen aan de doelen die we voor ogen hebben? De CIMO-logica, waarbij CIMO staat voor Context, Interventie, Mechanisme en Outcome, biedt mooie handvatten om of om onderwijsontwikkeling te evalueren en de resultaten ervan te verklaren. En het biedt een kader om met elkaar in gesprek te gaan. In de workshop hebben de deelnemers, aan de hand van de CIMO-logica, hun praktijkvoorbeelden of praktijkvragen uitgewisseld en besproken.

Meer weten over flexibilisering in het mbo? Neem contact op met Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl), expert flexibilisering bij CINOP. Benieuwd naar wat werken met CIMO-logica in de praktijk kan betekenen? Neem contact op met Hester Smulders (hester.smulders@ecbo.nl) of José Hermanussen (jose.hermanussen@ecbo.nl) van ecbo.

 Gepersonaliseerd leren: hoe houd ik de rek er in?

Gepersonaliseerd leren is een enorm buzz-woord waar menigeen wat anders onder verstaat. Het is geen doel op zich, maar een middel om het onderwijs aan te passen aan veranderende omstandigheden. Denk aan de toename van diversiteit onder studenten, dreigende krimp in de nabije toekomst en een werkveld dat snel verandert en andere skills en competenties vraagt. De scenario’s voor flexibel onderwijs van de FlexScan én de zeven hoofdaspecten van de Student Journey bieden een raamwerk om het gesprek te voeren over flexibel onderwijs. Dit helpt je om vanuit een gezamenlijk beeld op zoek te gaan naar de ruimte in jullie situatie om optimaal aan te sluiten bij alle wensen en randvoorwaarden van zowel studenten, het team, de organisatie als het werkveld.

Wil je binnen jouw organisatie op zoek naar de rek en de ruimte voor flexibel onderwijs? Neem contact op met Sandra Beugel (sbeugel@cinop.nl), expert flexibilisering bij CINOP.

Passend en toegankelijk examineren, zo kan het ook!

Studenten met een ondersteuningsbehoefte ervaren vaak belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege de kennis of vaardigheden, maar vanwege de vorm of omstandigheden waaronder wordt getoetst. Binnen de kaders, zoals de Wet Gelijke Behandeling en het VN-verdrag inzake personen met een handicap, is vaak meer mogelijk. Tijdens de workshops is aan de hand van drie kwaliteitscriteria constructief met elkaar gesproken over eigen casuïstiek en zijn oplossingen aangedragen. In het Servicedocument Passende Examinering van de beroepsspecifieke onderdelen zijn onder meer deze kwaliteitscriteria terug te vinden. Eveneens vind je daar voorbeelden van passende examinering die je kunnen helpen.

Heb je vragen over toegankelijk examineren? Neem dan gerust contact op met één van de workshopleiders José Dams (jdams@cinop.nl) of Marjolein Büscher-Touwen (marjolein.buscher@ecio.nl).

Gerelateerde artikelen