Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving

Cinop lees meer over het hulpmiddel bij ontwikkeling van hybride leeromgevingen

27 maart 2019

Hybride leeromgevingen kennen net zo veel vormen als namen. Denk aan praktijkroutes, labs, onderwijs-in-bedrijf, werkplekleren en co-makership. Kern is dat in een hybride leeromgeving leer- en werkprocessen met elkaar zijn verweven.

Opleiden voor de toekomst

Herken je een van deze vraagstukken?

  • je wilt het onderwijs minder versnipperd aanbieden, een betere integratie van theorie en praktijk.
  • je wilt je onderwijs continue laten aansluiten bij vernieuwingen in het vakgebied, actueel opleiden.
  • je organisatie heeft te maken een te lage instroom van goed gekwalificeerd personeel.

Een hybride leeromgeving kan helpen bij het aanpakken van deze vraagstukken.

Praktisch hulpmiddel voor duiding nut en vorm van hybride leeromgevingen

Er is geen blauwdruk; elke hybride leeromgeving is anders. Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring binnen CINOP/ecbo hebben we daarom een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om het gesprek te voeren over nut en vorm van een hybride leeromgeving:

  • Wat zijn jullie beweegredenen om een hybride leeromgeving te ontwikkelen?
  • Wat kenmerkt de omgeving voor jullie?
  • Hoe geef je een hybride leeromgeving vorm?
  • Hoe geef je hierin de samenwerking tussen school en bedrijf vorm?

Meer weten?

Je kunt ons hulpmiddel opvragen door op onderstaande link te klikken. Onze mensen kunnen het gesprek begeleiden en adviseren over een mogelijke aanpak. We hebben ook ervaring met het begeleiden en het monitoren van de ontwikkeling en implementatie van hybride leeromgevingen.

Benieuwd wat we voor je organisatie kunnen betekenen?