Project Campus Mali in beeld

Ouindinda CINOP Mali

27 mei 2019

De overheid in Mali kende verschillende uitdagingen in de hoger onderwijs- en de onderzoeksector. Een van de grootste uitdagingen: geen betrouwbare informatie over het aantal studenten dat ingeschreven stond bij ho-instellingen. CINOP heeft het project ‘Campus Mali’ uitgevoerd en zo het werkelijk aantal studenten in beeld gebracht. Duidelijkheid over deze cijfers stelt de overheid in staat om meer grip te krijgen op financiën en om goed onderbouwd beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit project is onlangs afgerond en heeft geleid tot een modernisering van de onderwijssector en een financiële besparing van 7.5 miljoen euro.

Bekijk hier de video over dit project. Aan het woord komen onder andere bestuurders, professoren en CINOP-collega Ouindinda Nikièma over de impact die dit project heeft op de Malinese hoger onderwijs- en onderzoekssector.

 

Neem voor meer informatie contact op

Ouindinda nikiema

Ouindinda Nikièma

Gerelateerde artikelen

De implementatie van een nieuw curriculum voor de afdeling Verloskunde van Semara University

Versterking van de capaciteit van landbouwberoepsonderwijs in Ghana

Het implementeren van goede bestuurssystemen in ho instellingen in Mali