Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Tweede kamer 2(1)

29 april 2019

Op 24 april vond een Kamerdebat plaats met minister Van Engelshoven met als centrale vraag: hoe creëer je kansengelijkheid en zorg je ervoor dat studenten met een functiebeperking net zoveel kans hebben om hun studie met succes af te ronden als iedereen? Expertisecentrum inclusief onderwijs, onderdeel van CINOP,  briefte de Tweede Kamerleden voorafgaand aan het debat onder meer over de overgang van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.

Alle aanwezige partijen waren het eens over het belang van toegankelijk, studeerbaar en inclusief onderwijs. Tijdens het debat kwam ter sprake dat het onderwijs op dit moment nog niet altijd op deze manier wordt ervaren door studenten met een functiebeperking. Lees een korte samenvatting van het debat op de website van ECIO of kijk het volledige debat terug.

Neem voor meer informatie contact op

CINOP | Marjolein Büscher-Touwen

Marjolein Büscher-Touwen

Gerelateerde artikelen

Grootste zorgen beroepsonderwijs over stage-/bpv-plekken

Naar een duurzame economie; hoe we lerend uit de corona-crisis kunnen komen

De 5 grootste zorgen van het beroepsonderwijs na corona