Wat drijft onze trainers?

‘Typisch CINOP’ is dat elke trainer zich met hart en ziel inzet voor het leren van anderen en het scheppen van het optimale leerklimaat. Voor zowel individuen als voor teams. Natuurlijk met het oogmerk om uiteindelijk de onderwijsinhoud, processen of de kwaliteit te verbeteren. Van goede examinering tot betere taal- en rekenlessen.

Voor onze trainers is uw eigen praktijk het uitgangspunt. We verdiepen ons vooraf in uw specifieke behoefte en proberen tijdens de trainingen zo veel mogelijk te werken aan echte casussen of praktijkopdrachten. Na afloop evalueren de deelnemers de training en krijgt een terugkoppeling over het verloop en de effecten.

Natuurlijk zijn de trainers van de Academie goed thuis in de wereld van het beroepsonderwijs. Dit is van oudsher het werkterrein van CINOP. Afhankelijk van de training maken klanten gebruik van specialistische expertise rondom examinering, toetsen en beoordelen, opleidingsontwerp, taal en rekenen. Deze kennis combineren zij met actuele inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van didactiek, leertheorie, neuropsychologie, kwaliteitsmanagement en onderwijskunde.

Door hun jarenlange ervaring weten de trainers hoe deelnemers te stimuleren en inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Geen eenzijdige verhalen maar interactieve sessies waarin doen centraal staat. Verder proberen onze trainers zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke leerstijlen van de deelnemers en op een prettige manier in verbinding te staan met de groep.