Onze mensen Directie & raad van toezicht

De bestuurder/algemeen directeur van de overkoepelende Stichting CINOP is Huub Dekkers.

De heer H. (Huub) Dekkers

Bestuurder/algemeen directeur stichting CINOP

Benoemd sinds

1 juni 2017

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Wij zijn JONG (Jeugd Ontwikkeling Nederland Groep) – bezoldigd
  • Lid Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt VNO-NCW Brabant Zeeland – onbezoldigd
  • Lid Stuurgroep Haya van Sommeren Stichting – onbezoldigd
  • Lid maatschappelijke adviesraad TiSEM – Tilburg School of Economics and Management (TiU) – onbezoldigd
  • Lid Raad van Bijstand TSR VIDAR – onbezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht Biezonderwijs – bezoldigd

Mevrouw E. (Ellen) Hanselman

Directeur

Benoemd sinds

1 april 2018

Mevrouw E. (Eline) van der Net

Directeur

Benoemd sinds

1 april 2018

De heer C. (Cris) van Osch

Directeur

Benoemd sinds

1 december 2014

Nevenactiviteiten

  • Commissaris van het woonbedrijf

De heer G.M. (Govert) van Zandwijk

Financieel directeur

Benoemd sinds

1 maart 2019

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de overkoepelende stichting. Deze bestaat uit de volgende leden (per 1 juli 2018):

De heer Drs. L.C.J. (Leo) van den Hoek CMCVoorzitter RvT (sinds 1 januari 2018)
Benoemd sinds1 januari 2011
HoofdfunctieEigenaar/bestuurder Leo van den Hoek & Partners bv
NevenfunctiesVoorzitter van het bestuur van Stichting gemeenschapshuis De Hoef (dorpshuis in De Hoef met als naam De Springbok) (onbezoldigd) | Lid van het Dorpscomité van De Hoef (onbezoldigd) | Voorzitter van de Stichting Koevoet (adopteer een koe) (onbezoldigd)
Aftredend per31 december 2019 (einde tweede termijn)
De heer ir. G.C.F.M. (Staf) DeplaInterim vicevoorzitter RvT (sinds 1 januari 2018)
Benoemd sinds1 januari 2012
HoofdfunctieOud-wethouder Economie, werk & inkomen, beroepsonderwijs, Spoorzone gemeente Eindhoven (t/m 30 mei 2018)
NevenfunctiesVoorzitter Raad van Commissarissen TWICE (bezoldigd) | Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (bezoldigd) | Voorzitter Stichting Jong Ondernemerschap (onbezoldigd)
Aftredend per31 december 2019 (einde tweede termijn)
Mevrouw mr. M. (Marjolein) ten HoonteLid RvT
Benoemd sinds1 januari 2017
HoofdfunctieDirecteur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland
NevenfunctiesBestuurslid Stichting Management Studies (onbezoldigd) | Commissie arbeidsmarkt politiek VNO/NCW (onbezoldigd) | Voorzitter Coöperatie de Nederlandse Uitdaging (onbezoldigd) | Bestuurslid Stichting Axios/Ajax Challenge (onbezoldigd) | Bestuurslid Sport en Zaken (onbezoldigd) | Voorzitter Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (onbezoldigd) | Lid RvA Webster University (onbezoldigd)
Aftredend per31 december 2020 (einde eerste termijn)
De heer drs. L. (Bert) VerveldLid RvT
Benoemd sinds1 januari 2018
HoofdfunctieVoorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
NevenfunctiesLid External Advisory Board on Internationalisation van de Universität Göttingen (bezoldigd) | Voorzitter bestuur Amsterdam Research Institute of Arts and Science (bezoldigd) | Lid stuurgroep Amsterdam Creative Industries Network (bezoldigd) | Lid Auditcommissie Vereniging Hogescholen (bezoldigd)
Aftredend per31 december 2021 (einde eerste termijn)
De heer mr. drs. H.P. KuipersLid RvT
Benoemd sinds1 januari 2018
HoofdfunctieProgrammaleider Zorg én Perspectief Fonds Nuts Ohra (FNO)
NevenfunctiesVoorzitter Raad van Toezicht Raedelijn ROS Midden Nederland (onbezoldigd) | Voorzitter Commissie Goed Gebruik Hulpmiddelen ZonMw (onbezoldigd) | Associate partner Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie | Lid bestuur Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel (onbezoldigd)
Aftredend per31 december 2021 (einde eerste termijn)