Practoraten

De kern van een practoraat is het ontwikkelen, verkennen en verspreiden van nieuwe beroepspraktijken door praktijkgericht onderzoek, ingebed in het onderwijs. Er ontstaat een (kwalitatieve) meerwaarde voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beroepsbekwaam voor een beter beroepsperspectief) en docenten (professionalisering binnen het vakgebied en onderzoekende houding). Dit alles draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Een practoraat is een kwaliteitsimpuls voor het mbo.  ECBO, onderdeel van Stichting CINOP, werkt aan het verbeteren van het beroepsonderwijs door het lerend vermogen van organisaties en professionals te vergroten.

CINOP is betrokken bij diverse partnerschappen met mbo’s. CINOP monitort verschillende practoraten en werkt als kennispartner samen met ROC Friese Poort op het gebied van onderzoek en publicaties, en ondersteunt diverse practorvraagstukken.

Behoefte wetenschappelijke kennis stijgt

Naast het hoger onderwijs neemt ook het belang van wetenschappelijke kennis toe bij de andere onderwijssectoren. De groei aan flexibiliteit, het vermogen om snel en wendbaar te zijn en tegelijkertijd de professionaliteit te hebben om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen neemt toe. Wetenschappelijk onderwijs schept hiervoor de voorwaarden.

Onze klanten

  • Onderzoekspoot practoraat ROC Friese Poort

Bij ROC Friese Poort voert ECBO het onderzoek uit voor  het practoraat Brede Vorming. De focus ligt hierbij  in de onderbouwing vanuit literatuur, het analytisch duiden en monitoren van ontwikkelingen en evidence informed ontwerpen van leergangen en onderwijsmateriaal.

  • Onderzoek zeven practoraten in opdracht van NRO

In een driejarig onderzoek werken onderzoekers van ECBO mee aan het realiseren van succesvolle onderwijsvernieuwing in de context van Practoraten. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De zeven betrokken practoraten werken aan een betere benutting vande opbrengsten – kennis, inzichten en producten – door docenten(teams) in hun school. Lees meer hierover op de de website van Ecbo.

  • Gesprekspartner en ondersteuning practoraten ROC van Amsterdam & Mediacollege

ECBO levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Amsterdamse practoraten Creatief Vakmanschap en Mediawijsheid. De focus ligt daarbij op de rol als gesprekspartner in reflectiegesprekken, klankbord en ondersteuning bij het verder uitwerken van plannen, instrumenten en type opbrengsten. Deze worden ondersteund met subsidie van de gemeente Amsterdam.

  • Strategisch partnerschap met de Stichting Ieder mbo een Practoraat

Naast partnerschappen met individuele practoraten werkt ECBO ook samen met de Stichting Ieder mbo een Practoraat. Dit gebeurt vanuit het publieke Kennisverspreidingsprogramma dat ECBO uitvoert in opdracht van NRO. De Stichting is partner in de landelijke Mbo Onderzoeksdag, waar resultaten van onderzoek door onder andere practoraten gedeeld kunnen worden.

Meer weten over kennisontwikkeling, -verspreiding en –toepassing?

CINOP is gespecialiseerd in deze vraagstukken. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen we je graag op weg. Met onze nieuwsbrief delen we actuele ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Blijf ook op de hoogte en meld je aan!  Volg onze sociale media, dan mist u niks!

Neem voor meer informatie contact op

Gerelateerde items

Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

CINOP lanceert vijfde partnerschap tussen ECBO en practoraten