Kwaliteit en innovatie

CINOP adviseert en begeleidt het beroepsonderwijs bij professionalisering. Samen met scholen zorgen we dat kwaliteit en innovatie van het onderwijs hand in hand gaan.

Bevorderen van de leercultuur

Het beroepsonderwijs heeft de uitdagende opdracht om, in samenwerking binnen de regio, studenten voor te bereiden op werk en een goede plek in de samenleving. Dit vraagt om een integrale kijk op organisatie-, kwaliteits- en innovatievraagstukken. Om eigentijds en aantrekkelijk onderwijs. Belangrijk daarbij is het bevorderen van de leercultuur.

Integrale aanpak

Onze aanpak is integraal. We realiseren duurzame kwaliteitsverbetering voor scholen, op meerdere niveaus en thema’s. Hoe? Door onze jarenlange inhoudelijke expertise in te zetten. We zorgen voor inbedding van kwaliteit in team- en organisatieprocessen. En we kunnen zorgen voor onderzoek en monitoring van resultaten, zodat de impact echt zichtbaar wordt.

Professionele leergemeenschap

De kwaliteit van onderwijs hangt direct samen met de kwaliteit van de school als organisatie waarin professionals met elkaar samenwerken en delen, reflecteren en onderzoeken en de kwaliteit voortdurend verbeteren. In een professionele leergemeenschap krijgen en nemen docenten de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en zo het onderwijs aan lerenden te verbeteren. Dat vraagt een doorlopende gezamenlijke professionalisering.

 

Expertise op diverse actuele thema’s

Vanuit onze jarenlange ervaring met langdurige advies- en begeleidingstrajecten bij scholen hebben we expertise op diverse actuele thema’s:

 • 21ste-eeuwse vaardigheden van studenten en docenten
 • loopbaancompetenties van studenten
 • pedagogisch-didactisch vakmanschap van docenten
 • Formatief handelen
 • samenwerking en leren binnen teams
 • flexibel onderwijs en curriculumontwikkeling
 • design thinking
 • toetsing en examinering
 • een onderzoekende houding van docenten
 • onderwijskundig leiderschap van managers
 • samenwerking en leren binnen teams
 • bevorderen van een kwaliteitscultuur in de school.
Schermafbeelding 2019 02 13 om 10 6

EQAVET

Nationaal Coördinatiepunt voor kwaliteitszorg in het mbo

Gerelateerde items

Campagne #NOBULLSHIT voor burgerschapsonderwijs

ECBO start nieuw project: ‘Aan de slag met Diversiteit en Inclusie’

Aan de slag met verbeteren PTA’s