Hybride leeromgevingen

Herken je één van onderstaande vraagstukken? Een hybride leeromgeving kan helpen bij het aanpakken van deze vraagstukken.

  • Studenten ervaren een groot gat tussen de opleiding en hun eerste baan. We willen ervoor zorgen dat de opleiding nog beter aansluit bij de vereisten uit het werkveld.
  • Een aantal werkprocessen kan alleen in de praktijk worden uitgevoerd. We willen studenten de meest realistische omgeving bieden om te leren.
  • Een groep van onze studenten leert beter in de praktijk. We willen de theorie en praktijk nog meer met elkaar verweven.
  • We willen de inhoud van het onderwijs en het beroepsbeeld van onze docenten actueel houden.

Hoe kunnen wij helpen?

Met onze hulp creëer je een gedragen beeld in de school en regio over het gewenste beroepsonderwijs en de meest passende route daar naartoe. Op de route creëren we de benodigde condities om blijvend sterk beroepsonderwijs te realiseren: goed vakmanschap in teams en management, faciliterende systemen en duurzame samenwerking in de regio. We kunnen je helpen met:

  • Verkennen: wat is een hybride leeromgeving?
  • Verbinden: welke mogelijkheden in de regio zijn er om als scholen en bedrijven samen te werken? Wie wil wat halen en wie wil én kan wat brengen?
  • Visie vormen: wat is voor jullie de aanleiding en urgentie voor een hybride leeromgeving? Wat kenmerkt deze omgeving volgens jullie?
  • Vormgeven: hoe geef je de leeromgeving vorm? Wie betrek je bij dit proces? Hoe richt je het ontwikkelproces in?
  • Verankeren: hoe zorg je ervoor dat je de leeromgeving continue verbetert? Op welke punten kun je jullie hybride leeromgeving aanscherpen?

Hybride leeromgeving met continue verbinding naar leerproces

Hybride leeromgevingen kennen net zo veel vormen als namen. Denk aan praktijkroutes, labs, onderwijs-in-bedrijf, werkplekleren en co-makership. Kenmerkend is dat een hybride leeromgeving sterk lijkt op een echte werkomgeving in de beroepspraktijk, maar mét een continue verbinding naar leerproces. De sterke punten van formeel, schools leren én het leren van praktijkervaringen in de beroepspraktijk worden benut.

Deze volgende vraagstukken laten zien dat het kan gaan om andere manieren van leren: hoe verbind je het uit leerboeken leren (acquisitie) aan het leren vanuit praktijkervaringen (participatie)? En hoe zorg dat je ervoor dat leerstofgericht aanpakken (geconstrueerd) verbonden is met real-time/life aanpakken (realistisch)?

Kwadrant met vier vormen

Het kwadrant met vier vormen van leren kan gebruikt worden om inzichtelijk te maken hoe het schools leren en praktijkervaringen uit de beroepspraktijk met elkaar verbonden kunnen worden. Zie onderstaande kwadrant met vier vormen van leren, gebaseerd op Zitter, I. & Hoeve, A. (2012).
Kwadrant met vier vormen van leren, gebaseerd op Zitter, I. & Hoeve, A. (2012).

Met elkaar in gesprek?

We hebben een praktisch hulpmiddel beschikbaar om te downloaden voor duiding nut en vorm van hybride leeromgevingen. Je kunt ons hulpmiddel opvragen door op onderstaande button te klikken of lees hier meer informatie over dit hulpmiddel.

Meer zien?

Bekijk de animatie van ECBO die op een laagdrempelige manier inzichtelijk maakt wat hybride leeromgevingen zijn en wat je ermee kunt.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.