Flexibel onderwijs: scholen in spagaat?

Avans deeltijd hbo studenten v2(1)

28 maart 2018

Flexibilisering is de laatste jaren misschien wel één van de meest gebruikte containerbegrippen in het onderwijs. Een school moet maatwerk bieden, voorzien in gepersonaliseerd leren en een student als het even kan veel keuzemogelijkheden aanbieden. Maar hoe ziet dat er in de praktijk nu eigenlijk uit?

FlexScan: breng de ervaren en gewenste flexibiliteit in kaart

CINOP, Deltion College en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelden de FlexScan. Dit instrument helpt scholen het goede gesprek te voeren over de huidige en gewenste flexibiliteit in het onderwijs. Daarbij is aandacht voor het perspectief van de student, de docent en het werkveld. Er staan zeven thema’s centraal:

  • Informatievoorziening en voorlichting
  • Intake
  • Onderwijsprogramma
  • Professionals
  • Examinering
  • Certificaten en diploma’s
  • Bedrijfsvoering

Deze indeling in thema’s is gevalideerd door de Commissie Macrodoelmatigheid[2].

Het complete artikel verschijnt binnenkort in Profiel. In het artikel wordt van drie thema’s uit de FlexScan een praktijkvoorbeeld uitgewerkt:

  • de aanpak van het Alfa-college, hoe zij het curriculum herschrijven naar een maatwerk opleidingsprogramma.
  • Het Deltion College over hoe zij de flexibiliteit van haar onderwijs wil vergroten door meer te werken met mbo-certificaten beroepsgerichte eenheden.
  • Avans over de rol van de docent in gepersonaliseerd onderwijs.

[2] https://www.cmmbo.nl/

Het artikel is geschreven door Anne de Groot en Sandra Beugel, consultants bij CINOP. Het artikel is tot stand gekomen met medewerking van Levien Rademaker (Deltion College), Jan Voortman (Alfa-college), Irma Romme (CINOP) en Frank Vriens (Avans Hogeschool).

Download