Nieuwe verbindingen tussen onderzoek en praktijkverbetering: het mbo in de lead

Mboindelead

26 juni 2018

Het zijn interessante tijden. Al jaren wordt de verbinding tussen de onderwijspraktijk en onderzoek als problematisch aangeduid. Grootste klacht: bevindingen uit onderzoek worden in de praktijk niet opgepakt. Onderwijs wordt wel vernieuwd, en opleidingsprogramma’s worden bijgesteld maar daarbij wordt slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van uit onderzoek verkregen kennis en – in onderzoek – gemedieerde ervaringen die elders zijn opgedaan.

Pogingen om professionele onderzoekers en mensen uit de schoolpraktijk – projectmatig – te laten samenwerken dreigen nogal eens uiteen te vallen en lijken eerder wederzijdse oordelen te bevestigen dan te doorbreken.

Lees het complete artikel van Anneke Westerhuis en José van den Berg, managing onderzoekers ecbo.

 

Download