Taalkit DUTCH lesmateriaal

28 maart 2017

De Taalkit DUTCH werd in 2015 gelanceerd door CINOP en Oefenen.nl. Een maatschappelijk initiatief voor niet-statushouders dat werd ondersteund door diverse partijen. Zowel online als offline kunnen vluchtelingen, vanaf dag één, samen met hun begeleiders, op een gestructureerde manier de eerste beginselen van de Nederlandse taal leren.

Schriftelijk materiaal

Het offline-gedeelte bestaat uit een Handleiding voor vrijwilligers, materiaal voor de deelnemer en richtlijnen voor een aanpak van twintig weken. Dit is aangevuld met een cursistenboek bij Taalklas.nl 1-12.

Cursistenboek bij Taalklas.nl 1-12: