Trendrapportage flexibel onderwijs

Trendrapportage FlexScan

11 oktober 2019

Meer dan 1700 respondenten hebben inmiddels de FlexScan  ingevuld. Op basis van deze data en onze ervaringen van de afgelopen jaren rondom het flexibiliseren van onderwijs, hebben we de belangrijkste conclusies in beeld gebracht. We lichten één van de opvallende bevindingen van de trendrapportage van de FlexScan toe. Benieuwd naar deze inzichten?

Meer informatie?