Trainingen basisvaardigheden

Het realiseren van een aanpak laaggeletterdheid is complex. Door wet- en regelgeving, een diversiteit aan doelgroepen en een grote hoeveelheid betrokkenen. CINOP biedt een aantal trainingen waarin je de kennis en tools  aangereikt krijgt om tot een eigen aanpak laaggeletterdheid te komen. Met één overall doel: meer NT1’ers die in het dagelijks leven belemmerd worden door hun basisvaardigheden, verder helpen. Kijk hier voor meer informatie over KLASSE!

KLASSE! in Actie

De aanpak om de NT1’er wel te vinden

Wie zijn die Nederlandstalige laaggeletterden? Waar vind je ze, hoe spreek je ze aan en hoe motiveer je ze voor het scholingsaanbod? Deze vragen komen aan bod in de training KLASSE! in Actie. Tijdens deze dag doorloop je het hele proces van vinden, benaderen en werven van de doelgroep laaggeletterden. Van idee tot uitvoer en van inhoud tot randvoorwaarden. En belangrijk: je gaat zelf aan de slag.

Duur: 1 dag │ Locatie: CINOP, Stationsplein 14, ‘s-Hertogenbosch │ Groepsgrootte 8-12 deelnemers
Kosten: 495 € exclusief BTW
Startdata: donderdag 17 september 2020 (aanmelden)

KLASSE!

De impact van laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Werk, eenzaamheid, armoede, gezondheid en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Beperkte basisvaardigheden hebben een enorme impact op het dagelijkse leven van mensen. Als ambtenaar binnen het sociaal domein en/of de afdeling participatie is het belangrijk te weten wat de invloed is van laaggeletterdheid en hoe een geïntegreerde aanpak laaggeletterdheid binnen jouw opgaven kan helpen om tot structurele verbetering te komen.

Duur: 1 dag │ Locatie en groepsgrootte: in overleg
Kosten: 2700€ exclusief BTW per groep
Startdata: in overleg

KLASSE! NT1-leergang voor ambtenaren
De weg naar hoger bereik

Wie zijn die NT1’ers en wat motiveert hen? Het antwoord op deze vragen vormt het begin van de NT1-leergang voor ambtenaren. We kijken naar jouw lokale opgave. We verbinden de politieke urgentie met de te nemen stappen om tot een regionaal programma laaggeletterdheid te komen. Met maar één doel: de zelfredzaamheid en kansen van meer mensen te vergroten.

Duur: 3 dagen │ Locatie: CINOP, Stationsplein 14, ’s-Hertogenbosch │Groepsgrootte 8-12 deelnemers
Kosten: 1.350 € exclusief BTW
Beoogde startdatum: dinsdag 22 september, dinsdag 6 oktober en dinsdag 27 oktober (aanmelden)

KLASSE! Apart!
Maatwerk

Voor iedereen die een doel heeft om mensen met beperkte basisvaardigheden te enthousiasmeren voor scholing.

Kosten: op basis van offerte.

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@cinop.nl of 073-6800800.

Deze trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met Marian Janssen – de Goede van Zet een punt. Eigenaar en ontwikkelaar van KLASSE! en Kelly Oostlander-Schultink, zelfstandig adviseur basisvaardigheden.

Meer weten? Neem gerust contact op: